Epilepsiföreningen i Jönköpings län

Vi är en förening som finns där för dig som har epilepsi, är anhörig eller är generellt intresserad av diagnosen.


Vi är en förening som engagerar oss inom Jönköpings län med sjukvård, information samt patientkontakt. Vi är även en del av Svenska Epilepsiförbundet som engagerar sig på nationell nivå.Årsmötet 2024

Årsmötet 2024 äger rum på Quality Hotel Match i Jönköping den 16 mars klockan 13.00. Föreningen bjuder på lunch och fika.


Du måste ha betalt medlemsavgift för 2024 för att få delta.


Anmäl er senast den 11 mars till info@epilepsijkpg.se

Medicinbrist

Hur påverkad du av restnotering och bist på medicin? Epilepsiföreningarna i landet och förbundet driver frågan på samhälls- och politisk nivå. Hör av dig till oss med din problematik så vi kan hjälpa till att påverka samhället och sjukvården. Vi behöver din berättelse. 


Svara gärna på förbundets enkät. 

81 000 svenskar har epilepsi

Läs mer om diagnosen epilepsi och vårt arbete för att stödja forskning och intresse om diagnosen.

Ny design på hemsidan

Vår hemsida har fått en välförtjänt omdesign. Läs mer om vad som är annorlunda, och vilken roll som hemsidan kommer att spela i framtiden.

Epilepsiföreningen i Jönköpings län

Barnarpsgatan 19

553 16 Jönköping

info@epilepsijkpg.se

(c) Copyright Epilepsiföreningen i Jönköpings län