Epilepsiföreningen i Jönköpings län

ÅRSMÖTE 2021

Årsmötet 2021 är lite annorlunda...

På grund av den rådande pandemin kommer årets årsmöte vara digitalt och hållas genom verktyget Zoom istället för föreningens lokaler på Barnarpsgatan 19. Man kunde anmäla sig för att vara deltagare i mötet och därmed se direkt vilka beslut som tas under mötet.


Mötet hålls 20 mars 2021, mellan kl. 14.00 - ca. 16.00.

Denna sida kommer att updateras efter årsmötet för att visa olika beslut som togs under mötet, samt olika rapporter och redovisningar som speglar det gångna årets verksamhet inom föreningen.


Årsmötet kommer även att nämna årets medlem; den medlem inom föreningen som har bidragit till föreningen och visat mycket vördnad och aktivitet å föreningens vägnar och vår verksamhet för epilepsin.