Epilepsiföreningen i Jönköpings län

ÅRSMÖTE 2021

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024


Mötet hålls 16 mars 2021, mellan kl. 13.00 - ca. 16.00.


Mötet äger rum på Quality hotel Match i Jönköping. Föreningen bjuder på lunch kl. 13.00. Årsmötet hålls efter detta, ca 14.15. Det bjuds även på fika.


Du måste vara betalande medlem för 2024 för att kunna delta. 


Anmäl er senast den 11 mars. 


Välkomna!

Denna sida kommer att updateras efter årsmötet för att visa olika beslut som togs under mötet, samt olika rapporter och redovisningar som speglar det gångna årets verksamhet inom föreningen.


Årsmötet kommer även att nämna årets medlem; den medlem inom föreningen som har bidragit till föreningen och visat mycket vördnad och aktivitet å föreningens vägnar och vår verksamhet för epilepsin.