Epilepsiföreningen i Jönköpings län

Som förening har vi som mål att stödja, informera och underlätta för dem med epilepsi och för anhöriga.


Vi riktar oss även in på utvecklingen av tillgänglig information om epilepsi, samt värna om epilepsivården inom Region Jönköpings län i samrådan med epilepsisjuksköterskor i länet och nationellt.

Som förening bedriver vi en intressepolitik gentemot kommunerna i Jönköping. Detta sker parallellt med nationellt inflytande inom och från Svenska Epilepsiförbundet.


Har du några frågor?
Fråga gärna någon från styrelsen!

Hjärtefrågor

Helljuset är vår medlemstidning som vi ger ut några gånger per år. Där ger vi ut information om inkommande aktiviteter, information om vår verksamhet, information om epilepsi eller annat som påverkar det dagliga med epilepsi.


Såklart är det kostnadsfritt att prenumerera på Helljuset som medlem, som ni får hem via posten!

Under den kommande tiden kommer gränssnittet och formatet för Helljuset att ändras som beslutat av styrelsen, så långtidsprenumeranter har något att förvänta sig härnäst!

Ansvarig utgivare och redaktör:

Ingvor Aiha

Helljuset

Sven Wernvik

ORDFÖRANDE

Telefon

0761-72 95 41

Ingvor Aiha

SEKRETERARE

Telefon

0707-92 22 91

Pertti Ohvo

KASSÖR

Telefon

0702-89 31 69

Daniel Söderström

UNGDOMSREPRESENTANT

Telefon

0729-99 11 55

Helen Söderström

LEDAMOT

Magnus Strömberg

LEDAMOT

Åsa Wernvik

SUPPLEANT

Linda Eriksson

SUPPLEANT

Siv-Britt Axelsson

SUPPLEANT

Styrelsen

Epilepsiföreningen i Jönköpings län

Barnarpsgatan 19

553 16 Jönköping

info@epilepsijkpg.se

(c) Copyright Epilepsiföreningen i Jönköpings län