Epilepsiföreningen i Jönköpings län

KORTFATTAT OM EPILEPSI

Epilepsi påverkar 81 000 människor i Sverige

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som påverkar vem som helst under vilket skede som helst i livet. Epilepsi kännetecknas genom epileptiska anfall. Dessa anfall kan ske ett par gånger i livet eller flera gånger varje dag.


Anfallen beror på övergående störningar i hjärnans nervceller, och kan liknas vid en elektrisk kortslutning. Anfallen kan variera i storlek beroende på var denna kortslutning uppstår. Anfallen kan antingen leda till mindre frånvaroattacker eller till större krampanfall. Medvetandet är oftast påverkat av anfallet.