Epilepsiföreningen i Jönköpings län

NY DESIGN PÅ HEMSIDAN

Det är viktigt att hålla sig till tiden

Efter diskussion med Epilepsiföreningens styrelse har vi beslutat att uppdatera vår hemsida för att få den att se mer presentabel ut.


Genom inspiration från andra föreningars hemsidor, förbundets hemsida och till och med andra länders hemsidor har vi beslutat oss för att modernisera hemsidan.

Just nu är hemsidan inte helt färdig än, där information kring vår verksamhet behöver komma fram. Men oroa er inte, mer kommer komma!


Vi kommer även att inkludera kalendarium, verksamhetsplaner, till och med olika rapporter från styrelsemöten.